Indkvartering

Holdene indkvarteres i klasseværelser med 2 hold i hvert rum. Dog indkvarteres kun hold sammen fra samme klub.

HUSK også at læse siden "Ordensregler".

Bademuligheder:
Badning kan kun foregå i hallerne eller Gymnasiehallen, som er åben fra kl. 5.30.

Der er ingen bademuligheder på Dueholmskolen.

Sparekassen Thy Arena Mors - hal 2 omklædning kan benyttes fra kl. 06:00 til 24:00.

Morsø Påskestævne  | morspaaske@gmail.com