Ordensregler

Ved aflevering af lokaler:
Klasseværelserne skal senest påskesøndag kl. 11.00 afleveres i samme stand, som man modtager dem.

Klasseværelser og gange låses kl. 11.00. Evt. uafhentet bagage placeres i aulaen/hovedindgangen på Dueholmskolen og ved Teatersalen på Morsø Gymnasium.

Desuden skal der løbende holdes ryddeligt på fællesområderne.

Klubberne er ansvarlige for eventuelle manglende eller defekte genstande. Der SKAL en leder for holdet henvende sig på stævnekontoret eller til gangvagterne inden afrejsen for godkendelse af lokalet samt oprydningen.
(Borde og stole bedes placeret som evt. skitse på tavlen).

Koste, sække m.m. forefindes på stævnekontorerne.

Alkohol og rygning:
Indtagelse af øl og spiritus på skolerne af personer under 18 år medfører bortvisning af vedkommende samt diskvalifikation af holdet.

Der henstilles, at lederne heller ikke nyder øl og spiritus på skolerne.

Tobaksrygning på indkvarteringsstederne er ikke tilladt.

Ro:
Der SKAL være ro på indkvarteringsstederne kl. 24.

Deltagerne skal rette sig efter gang- og brandvagternes henvisninger under ophold på skolerne.

Værdigenstande efterlades på eget ansvar - kan af lederen afleveres samlet på stævnekontoret.

Vi henstiller til at spillere og ledere følger de respektive hallers ordensregler.

Der må ikke spilles bold i skolernes lokaler.

Morsø Påskestævne  | morspaaske@gmail.com