Der spilles efter DHF’s nugældende turneringsreglement med nedenstående undtagelser og tilføjelser.

§0 Seedning
Straks efter sidste dato for endelig tilmelding af hold, vil turneringsudvalget i Morsø Påskestævne tjekke samtlige holds aktuelle styrke via Håndboldinfo, og vil ud fra dette seede hvert hold og lave vores puljer efter dette.
 
§1 Antal spillere
Et hold må bestå af et ubegrænset antal spillere, der må dog kun benyttes følgende antal pr. kamp (Svarer IKKE til DHF-spilformer):
U-15: 12 stk.
U-13: 12 stk.
U-11: 9 stk.
U-9: 9 stk.
 
§2 Deltagerliste og holdkort 
Deltagerliste/holdkort skal udfyldes via hjemmesiden/ProCup.
Denne deltagerliste gælder som holdkort til hele stævnet.
 
Deltager der flere end det tilladte antal spillere i stævnet, skal der skrives et holdkort for hver kamp. Dette kan gøres på flere måder:
  • Aflever holdkort til tidtagerbordet før hver kamp.
  • Send holdkort til morspaaske@gmail.com før hver kamp - evt. alle holdkort.
  • Send nr. på de spillere, der sidder over til morspaaske@gmail.com.
På deltagerlisten skal der påføres tydelig klubnavn og holdbetegnelse (1, 2, 3 eller 4) samt ledernavn og mobiltelefonnummer på en leder for holdet. Det er vigtigt at deltagerlisten er udfyldt korrekt, da brandmyndigheder stiller krav om, at vi skal have navnene på dem, som overnatter i klasseværelserne.

Der skal skrives holdkort til A-finalen.
Dette holdkort hentes og udfyldes på stævnekontoret senest LØRDAG KL. 20:30.
Tryk her for at se mere om afviklingen af A-finalerne. 
 
§3 Antal hold man må spille på
En spiller må kun deltage på ét hold under Morsø Påskestævne og der gives ikke dispensation herfor.
 
§4 Boldstørrelser
Hvert hold skal stille med en kampklar bold til hver kamp.
Der spilles med følgende boldstørrelser:
U-9 og U-11 Piger og Drenge, str. 0, omkreds 46-49 cm.
U-13 Piger og Drenge, str. 1, omkreds 50-52 cm.
U-15 Piger og Drenge, str. 2, omkreds 54-56 cm.
 
§5 Opgiverkast
Det først nævnte hold i kampprogrammet stiller op under Morsø Påskestævne flaget og starter med bolden.
 
Der byttes IKKE side ved pause.
I alle A-finaler byttes dog side.
 
§Trøjelighed
Det sidstnævnte hold i kampprogrammet skifter trøjer ved lighed, overtræksveste findes på spillestederne. Trøjefarve skal angives ved tilmelding.
 
§7 Brug af harpiks
I U15 rækkerne er det TILLADT at spille med harpiks.
 
§8 Kampenes længde
Kampenes varighed er:
2 x 13 minutter med max 1 minuts pause.

Dog spilles der i A-finalen hos U9, U11 og U13:
2 x 15 minutter
 
og i A-finalen hos U15:
2 x 20 minutter
 
§9 Straf ved rødt kort.
En diskvalifikation giver automatisk mindst en kamps karantæne, det gælder både spillere, trænere og ledere, dog gives der ingen karantæne ved tre 2 minutters udvisninger.
 
§10 Komme for sent til kamp eller udebliver
Udebliver et hold fra en kamp, erklæres denne for tabt med 6 – 3. Dette gælder også hvis et hold ikke når frem til Morsø Påskestævnes start, kun i særtilfælde kan der dispenseres herfra.
 
§11 Pointlighed i pulje
Hvis to eller flere hold står lige i point, afgøres puljen således:
a): Flest point i indbyrdes kamp(e).
b): Måldifference i indbyrdes kamp(e).
c): Flest scorede mål i indbyrdes kamp(e).
d): Måldifference i samtlige kampe i puljen.
e): Flest scorede mål i samtlige kampe.
f): Lodtrækning.
Dette gælder såvel indledende- som semifinalepuljer samt B-, C-, D- og E-slutspilspuljer.
 
Uafgjort i placeringskampe:
I kampene om placeringerne 1-4 spilles (A-finale og A-bronzekamp) i tilfælde af uafgjort, omkamp på 2 x 3 minutter. Står det stadig lige, spilles omkamp på 1 x 3 minutter. Står det stadig lige, fortsættes efter ny lodtrækning om bolden indtil først scorede mål.

I kampene om placeringerne 5-12 (A-slutspil), spilles i tilfælde af uafgjort, efter lodtrækning om bolden, indtil først scorede mål.
 
§12 Bedste 3’ere og 4’ere
Placeringen som bedste 3’ere og 4’ere udregnes på følgende måde:
1. Samlet antal point
2. Måldifference
3. Flest scorede mål
4. Lodtrækning
(Ved sammenligning mellem puljer med både 4 og 5 hold, udgår resultater mod dårligst placerede hold fra regnskabet)
 
§13 Protest
Eventuel protest skal indgives senest en halv time efter kampen, i kampene om placeringerne 1-12 dog 10 minutter efter kampen.
Protesten skal være skriftlig og underskrevet af en ansvarlig leder for klubben.
Protesten skal afleveres til tidtagerbordet eller på et af stævnekontorerne og vedlægges et depositum på kr. 300,00, som tilbagebetales, hvis protesten vindes. Der er ingen mulighed for at anke evt. protest.
Protestudvalget består af Morsø Påskestævnes formand og turneringsudvalg samt en lovfortolker fra JHF Kreds 2.
 
§14 Legitimation
Protest mod alder, der tages til følge, medfører at holdet mister alle dets point
Som følge af ovenstående må alle spillere kunne legitimere sig senest 15 minutter efter forlangende.
 
§15 Deltagende årgange
For en god ordens skyld:
U-9 er for spillere født i 2010 eller senere.
U-11 er for spillere født i 2008 eller senere.
U-13 er for spillere født i 2006 eller senere.
U-15 er for spillere født i 2004 eller senere.
 
Ved brug af dispensationsspillere, se herunder:
 
Vi spiller efter DHF's nuværende regler for brug af spillere der er 1 år for gammel, disse regler siger:
"3.4 a. I alle rækker kan 1. års spillere søge om navngiven dispensation til at spille på hold i den nærmest underliggende årgang."
"3.4 c. Der kan søges og benyttes op til 3 spillere per årgang."

Hold med dispensation kan opnå en hvilken som helst placering ved Morsø Påskestævne.
Skulle et hold, der ikke har dispensation i den ordinære turnering, komme i den situation at man kommer til at mangle spillere, kan man ved at sende en E-mail til: morspaaske@gmail.com, opnå samme rettigheder som er nævnt herover, dog skal vi have modtaget mailen senest søndag den 29. marts 2020.

DISPENSATIONSSPILLERE:
Morsø Påskestævne må ikke offentliggøre navne på dispensationsspillere, men får navnene fra de klubber, der har dispensationsspillere.

Det er IKKE tilladt at bruge drenge spillere på pigehold (heller ikke hvis der er givet dispensation herfra i den daglige turnering fra kreds eller forbund). Det er derimod tilladt for piger at deltage på drengehold.

§16 U-9 OG U-11 SÆRREGLER
I alle U-9 og U-11 rækker spilles der efter de almindelige håndboldregler med følgende undtagelser:
• at der i U-9 spilles på kortbane (20 * 25,5 meter)
• at der i U-9 spilles med 4 markspillere og 1 målvogter på banen ad gangen og i U-11 spilles med 5 markspillere og 1 målvogter på banen ad gangen.
• at man maksimalt må benytte 9 spillere (U-9 og U-11) pr. kamp.
• at det ikke er tilladt for målvogteren at træde udenfor målfeltet.
Morsø Påskestævne  | morspaaske@gmail.com